Groepsaanbod

delen wie je bent

 

Seniors | Levensthema's "praatcafé"

Inhoud

We lopen allemaal tegen bepaalde dingen aan in het leven. Vaak blijven we er alleen mee zitten. We kroppen het op, denken ons als enige zo te voelen, hebben geleerd om sterk te zijn en het hoofd niet te laten hangen … Maar op termijn kan het zwaar beginnen wegen.

In deze workshops leer je ervaren dat je kwetsbaar opstellen geen zwakte is. Het helpt je net om daarna met nieuwe moed weer verder te gaan. Je verhaal uitspreken, kan als een zwaar gewicht van je schouders vallen. Het lucht in eerste instantie op. Je verhaal delen, zorgt ook voor verbinding, het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Een oprecht luisterend oor helpt om je zorgen te delen en te dragen. We richten ons niet meteen naar eenvoudige antwoorden of snelle oplossingen. Je gedachten uitspreken, kan je helpen om zelf tot nieuwe inzichten te komen. Ook luisteren en onbevangen aandacht geven aan de ander, opent je ogen voor nieuwe wegen, ideeën en mogelijkheden. 

Deze workshops bieden psycho-educatie en laagdrempelige ondersteuning bij kwetsbare thema’s en levensvragen. Kies 1 thema per praatcafé:

Bij problemen die heel zwaar doorwegen, wordt doorverwezen naar individuele therapie.

Doel

Methode

Praktisch

Geprikkeld?

Heeft je groep deugd gehad van een eenmalige workshop? Organiseer na enkele weken een terugkommoment ter evaluatie van het thema of versterk je groep via een maandelijkse bijeenkomst, een ‘praatcafé’ rond een gevoelig thema. 

Is er een welbepaald thema waar jullie nog dieper op willen doorwerken? Meer achtergrond en concrete handvaten aangereikt krijgen? Vraag een reeks op maat!