Ergotherapie

tonen wie je bent

 

We willen allemaal doen wat we graag doen in ons leven. Dat geeft betekenis aan wie we zijn en op die manier kunnen we pas tonen wie we zijn, deelnemen aan het maatschappelijk leven, de activiteiten en alledaagse handelingen die voor ons belangrijk zijn. Allerhande moeilijkheden, beperkingen, ziekte, letsel... kunnen ons belemmeren om te doen wat we graag doen. Als je niet meer kunt doen wat je wilt, op de manier dat je het wilt, dan kan je je niet ten volle uiten. En dat drukt op je gevoel van welbevinden. Via ergotherapie kijken we verder dan onze neus lang is, ruimer, vollediger, creatiever, oplossingsgericht en cliëntgericht. We gaan samen op zoek naar wat werkt voor jou én je omgeving. Want wat voor jou werkt, is goed!

Ergotherapie werkt

Voorkomen en verminderen van klachten.
Aanleren en onderhouden van vaardigheden.
Methodeverandering of aanpassing.
Educatie via informatie en persoonlijk advies.
Zelfmanagement in zorg en welzijn.
Installeren van kwaliteit in je leven.

Zelfredzaamheidsondersteuning

thuisbegeleiding bij parkinson, MS, ALS, COPD, CVS, na CVA (beroerte), Covid...

Ontwikkelingsondersteuning

bij kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden

Psychosociale (gezins)ondersteuning

voor cliënt én omgeving (ouders, partner, mantelzorger)

Praktisch

Tegemoetkoming

Bij locomotorische en neurologische aandoeningen (o.a. CVA) is terugbetaling voor ergotherapie aan huis mogelijk, mits volgende voorwaarden: na het volgen van een volledig revalidatieprogramma in een erkend revalidatiecentrum/ziekenhuis, binnen een periode van 6 maand na ontslag en op voorschrift van een erkend revalidatiearts. Daarvoor gelden de tarieven, vastgelegd door het RIZIV, in de nomenclatuur voor revalidatieverstrekkingen.

Krijg méér terugbetaald via een aanvullende verzekering voor je medische kosten:

  • CM-MediKo Plan vergoedt 75% van het wettelijk remgeld, met max. 1.500 euro per jaar.
  • Medicalia van Helan vergoedt 75% van de kosten, tot 600 euro per jaar.
 

Tarieven & duur

Voor ergotherapeutische verstrekkingen die buiten de nomenclatuur vallen:
 
Ergotherapie in de praktijk
  • 65 – 70 euro / 50 min.
Ergotherapie aan huis
  • regio Zuid-West-Vlaanderen
  • vanaf 70 euro / 50 min.
  • + kilometervergoeding >5km
Een sessie kan variëren van 25 min. tot 2,5 uur. Het bepalen van de duur, frequentie en het aantal sessies, gebeurd steeds in overleg.

Getuigenissen & ervaringen

“Pa kreeg na zijn herseninfarct thuisbegeleiding van Jamie. Ze paste zich zowel aan de situatie als aan de personen snel aan waardoor mijn schoonouders zich direct op hun gemak voelden in deze toch wel moeilijke en onzekere periode. Ze luisterde ook zéér goed naar ons als betrokken familie en probeerde goed te doen zodat iedereen zich kon vinden in de aanpak en gekozen oplossingen.”
schoondochter van Lucien
79 jaar
“Jamie, bedankt voor de hulp aan Luc na zijn 2de trombose. Je bent in die weken echt een 'vriendin' geworden. We gaan je missen. We houden contact en je hoort nog van mij. Warme knuffel :-)”
partner en mantelzorger van Luc
68 jaar